Contact
SERVICES
ABOUT
INTERIORS
CABINETS
Home
Our company has been making custom interior woodwork in Cambodia for more than twenty years
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានជំនាញរៀបចំគ្រឿងឈើខាងក្នុងផ្ទះ ដែលមានបទពិសោធន៍អស់រយៈពេលជាងម្ភៃឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
Since 1996, Mayland Concepts Co., Ltd. has been outfitting public and private spaces in Cambodia with fine custom woodwork. Over the course of twenty years we have built solid relationships with our clients they have come to depend on the quality and integrity of our workmanship and service.
We look forward to servicing new clients as we continue to build on the trust that our clients have placed on us in the past decades.
ក្រុមហ៊ុនមែលែនខនសេបបានចាប់ផ្តើមដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ 1996 មកក្រុមហ៊ុនមែលែនខនសេប ត្រូវបានរៀបចំបំពាក់គ្រឿងឈើទៅតាមទំហំខ្នាត តាមតម្រូវការនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ជួសជុល និងរៀបចំថ្មីផ្នែកគ្រឿងឈើតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ឧទាហរណ៍អាចរៀបចំចង្ក្រានបាយ ទូរដាក់សម្លៀកបំពាក់ បន្ទប់ទឹក និងតម្លើងទ្វារបន្ទប់ មានដូចជាធ្វើពីឈើបេង ឈើធ្នង់ ឬឈើផ្សេងៗទៀត។ ជាការពិតណាស់រយៈពេលជាងម្ភៃឆ្នាំមកនេះ យើងបានកសាងទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើងដែលពួកគេបានពឹងផ្អែកលើគុណភាពនិងសុចរិតភាពនៃស្នាដៃនិងសេវាកម្មរបស់យើង។
យើងបន្តរក្សាសេវាកម្មថែទាំ ផ្តល់នូវទំនុកចិត្តឲ្យអតិថិជនរបស់យើងក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះ។
CABINETS
Mayland specializes in custom built-in cabinetry for homes, offices, hotels and restaurants.

We work with home owners, builders, designers and architects to deliver custom crafted work that meet their design specifications to assure customer satisfaction.
ទូរជាប់ជញ្ជាំង
ក្រុមហ៊ុនមែលែន មានជំនាញក្នុងការរៀបចំទូរជាប់ជញ្ជាំងនៅក្នុងផ្ទះ, ការិយាល័យ, សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋាន។

យើងធ្វើការតាមតម្រូវការម្ចាស់ផ្ទះ, អ្នកសាងសង់, អ្នករចនា និងស្ថាបត្យករ ដែលចង់បាន ដើម្បីផ្តល់នូវ ការពេញចិត្តជូនដល់អតិថិជន។
INTERIORS
Mayland has outfitted many public and private interior spaces over the years and have been know for the quality and timely manner with which we deliver our work.

For the past twenty years, we have outfitted homes, offices, embassies, clinics, libraries, restaurants, bars and hotels with high quality sashwork, fenestrations, wall-paneling, flooring, ceilings and stairwork. We also do integrative work such as electrical and electronic installations within our custom work to ensure quality esthetics and functionality.
រៀបចំផ្ទៃខាងក្នុងផ្ទះ

ក្រុមហ៊ុនមែលែន បានរៀបចំច្រើនកន្លែងតាមឯកជននិងទីសាធារណៈ ​ច្រើនឆ្នាំមកនេះត្រូវបានគេស្គាល់អំពីគុណភាព និងផ្តល់ជូនទាន់ពេលវេលាតាមគម្រោងការរបស់អតិថិជន។

អស់រយៈពេលម្ភៃឆ្នាំមកហើយ យើងបានបំពាក់ផ្ទះ, ការិយាល័យ, ស្ថានទូត, គ្លីនិក, បណ្ណាល័យ, ភោជនីយដ្ឋាន រង្គសាល និងសណ្ឋាគារ ជាមួយនឹងការងារដែលមានគុណភាពខ្ពស់, មានរៀបចំដូចជាជញ្ជាំងផ្ទះ, កម្រាល, ពិដាន និងកាំជណ្តើរ។ យើងបានធ្វើការងាររួមបញ្ចូលដូចជាមានបង្កប់អគ្គិសនី និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីធានាឱ្យបាននូវគុណភាព សោភ័ណ្ឌភាព និងបំពេញទៅតាមមុខងាររបស់ខ្លួន។

ABOUT
Our company has built up its portfolio from since 1996 in interior woodwork outfitting. Our workmanship has been associated with many public spaces in Cambodia over the years. We specilize in contract design and renovation work among the private, multi-national and organizational sectors of Cambodia.
ប្រវត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានកសាងផលប័ត្ររបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩៦ នៅក្នុងការរៀបចំបំពាក់គ្រឿងសង្ហារឹមពីឈើនៅផ្ទៃ​ខាង​ក្នុងផ្ទះ។ ស្នាដៃរបស់យើងត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងសាធារណៈជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះ។ យើងមានជំនាញក្នុងការរចនានិងការងារជួសជុលនៅក្នុងចំណោមវិស័យឯកជន, ពហុជាតិ និងអង្គការ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។
SERVICES
Design & Planning Services
Our company offers interior design and decoration consultancy services for homes, hotels, restaurants, offices and stores .
សេវាកម្ម រចនានិងការធ្វើផែនការ
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្តល់នូវការរចនាផ្នែកខាងក្នុងផ្ទះ និងការផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ សម្រាប់ការតុបតែងផ្ទះ, សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន ការិយាល័យ និងហាង។
General Renovation & Refurbishing
Our company is available for design and space management consultancy for renovation of old existing spaces for homes and businesses.
ការជួសជុលកែលំអទូទៅ & ជួសជុលកែលម្អថ្មី
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអាចរចនាទីធ្លា និងពិគ្រោះយោបល់ក្នុងការជួសជុលកន្លែងចាស់ឲ្យបាន​ទូលាយដូចជានៅផ្ទះនិងកន្លែងអាជីវកម្ម។
General Building Construction
We offer full construction services in a complete package for building or renovation work that includes, structural steel work, masonry, electrical work, plumbing and interior finishing.
សំណង់អគារទូទៅ
យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មសាងសង់នៅក្នុងកញ្ចប់មួយសម្រាប់បញ្ចប់ការសាងសង់ ឬការជួសជុលទាំងស្រុង ដែលរួមបញ្ចូល ការងារគ្រឿងដែក, ការងារកំបោរ, ការងារអគ្គិសនី, បរិក្ខារនិងបញ្ចប់ផ្នែកខាងក្នុង។
Interior Finishing
We perform interior painting and refinishing services, carpet-laying, electrical fixture installation, wall papering and glazing,
ការរៀបចំផ្នែកខាងក្នុងផ្ទះ
យើងអនុវត្តការរៀបចំផ្នែកខាងក្នុងផ្ទះ និងបញ្ចប់សេវាកម្មដូចជាការដាក់កំរាលព្រំ, ការដំឡើងអគ្គិសនី, ផ្ទាំងរូបភាព ឈូសចេញនិងលាបថ្នាំថ្មី ក្រុមហ៊ុនយើងទទួលជួសជុល និងរៀបចំថ្មី។
General Carpentry
We perform outdoor and indoor carpentry services such as fencing, decking, porches, balconies, pergolas, cabanas, huts, trellises, gates and awnings.
ការរៀបចំគ្រឿងសង្ហារឹមទូទៅ
យើងអនុវត្តការផ្តល់សេវាជាងឈើរៀបចំផ្នែកខាងក្រៅនិងក្នុងផ្ទះ តាមត្រូវការដូចជាក្រាលការ៉ូឈើ ជញ្ជាំងឈើ ឬតម្លើងទ្វារបង្អួច ទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន។
Interior Cabinet Work
Our company specializes in installing built-in cabinetry such as kitchens, bar counters, closets, wardrobes and shelving.
ផលិតគ្រឿងសង្ហារឹមផ្នែកខាងក្នុងដូចជាទូរជាប់ជញ្ជាំង
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានជំនាញក្នុងការដំឡើងនិងផលិតទូរជាប់ជញ្ជាំងដូចជាផ្ទះបាយ, របារតុវែង, បន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់, ទូរសម្លៀកបំពាក់ និងធ្នើ។
Sample
Woodwork Installation Services
We perform interior woodwork installation services such as flooring, wall panelings, partitions, ceilings, stairs, doors and windows.
សេវាកម្មដំឡើងផ្ទះឈើ
យើងអនុវត្តការផ្តល់សេវាកម្មដំឡើងផ្ទះឈើផ្ទៃខាងក្នុងដូចជាកម្រាល, បន្ទះជញ្ជាំង, របាំងឃាំងចែក, ពិដាន, ជណ្តើរ, ទ្វារ និងបង្អួច។
Plumbing Work
Our company does full to partial plumbing work in conjunction with general construction, bathroom remodeling or repair services.
ការងារបណ្តាញទឹក
ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានទទួលតបណ្តាញទឹកក្នុងការកែលំអបន្ទប់ទឹក ឬសេវាជួសជុល អតិថិជនអាចទាក់ទងបានគ្រប់ពេលវេលា។
Electrical Work
We perform full stack electrical installation to partial piece-job electrical work for homes, commercial establishments, businesses and institutions.
ការងារគ្រឿងអគ្គិសនី
យើងអនុវត្តការងារដំឡើងអគ្គិសនី សម្រាប់ធ្វើការរៀបចំបណ្តាញអគ្គីសនីនៅក្នុងផ្ទះ, គ្រឹះស្ថានពាណិជ្ជកម្ម អាជីវកម្ម និងស្ថាប័ន ហើយយើងមានសេវាកម្មជួសជុល នៅពេលដែលផ្ទុះសេខ្សែភ្លើង ដាច់ភ្លើងពេលយប់ ឬថ្ងៃយើងអាចទៅជួសជុលដល់គេហដ្ឋាន។
Special Installations
We perform specialized installations such as security camera systems,home theaters, solar panels, air-conditioning, chiller rooms, automatic sprinkler systems, electric garage doors, and green houses.
ការដំឡើងផ្ទាំងសូឡា
យើងមានជំនាញដំឡើងដូចជាប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព, រោងភាពយន្ត, បន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យ, ម៉ាស៊ីនត្រជាក់, ទូទឹកកក, ប្រព័ន្ធឧបករណ៍សម្រាប់ស្រោចទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ទ្វារចំណតឡានអគ្គិសនី និងផ្ទះពណ៌បៃតង។
Smart Homes Systems
Control your home alarm-systems, temperature, security cameras, lighting, internet access and other modern amenities from you mobile smart device.
ប្រព័ន្ធផ្ទះទំនើប
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទះរបស់អ្នកតាមប្រព័ន្ធជូនដំណឹង, សីតុណ្ហភាព, កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព, ភ្លើងបំភ្លឺ, អាចបញ្ជាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត និងសេវាកម្មបែបទំនើបផ្សេងទៀតពីអ្នកមានឧបករណ៍ចល័តឆ្លាតវៃ។
Description
Price
Upper Cabinet unit (Custom Made)
Upper Unit Cabinet
Custom Wall Kitchen Cabinet Back cabinet with plywood
Size: L900xH800xD30
Kitchen Cabinet Doors plywood

$250.00/ML
Base Cabinet (Custom Made)
Sink Base Kitchen Cabinet in Back cabinet with plywood
Siz;L920xH850xD610
Kitchen Cabinet Doors plywood
(Not Include Kitchen Top)

$350.00/ML
Electrical Work
(excluding materials)

$25.00/hr
Security Camera Installation
$35.00/hr
Panel Glazing
$35.00/hr
Single Door Installation
$120.00/unit
CONTACT
No.313AB Veng Sreng Street 
Chomchao Industrial District
Phnom Penh
Cambodia
[email protected]
+855 16454589
sickhengrandy
 WeChat
 Viber
Copyright © 2020 | Mayland Concepts Co., Ltd. | Phnom Penh, Cambodia | All Rights Reserved